Godziny otwarcia: Pon. - Pt. / 9.00 - 17.00

Zespół prawny

PAULINA KOMOŃSKA

ADWOKAT

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pt. „Prawo pierwszeństwa objęcia udziałów a prawo poboru akcji – analiza porównawcza” przygotowała w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem doc. dr Jerzego Modrzejewskiego. Odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej, zdając egzamin adwokacki z wynikami bardzo dobrymi.

 

Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym i cywilnym. W obszarze jej zainteresowań mieszczą się również sprawy odszkodowawcze oraz sprawy związane z naruszaniem dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w renomowynych kancelariach, t.j.: Kancelaria Adwokacka Adw. Roman Giertych, Puławski, Wasilewski, Kuśnierz & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Kancelaria Adwokacka Adw. Przemysław Florek.


Zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów korporacyjnych oraz klientów indywidualnych oraz reprezentowaniem ich przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej. Posiada doświadczenie w zakresie sporządzania opinii oraz analiz prawnych.

Świadczy pomoc prawną w języku polskim i angielskim.

 

 

KATARZYNA SZAREK-MORAJKO

DOKTOR NAUK PRAWNYCH

ADWOKAT

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską pt. „Przestępstwo dzieciobójstwa w polskim prawie karnym” przygotowała w Katedrze Prawa Karnego pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Mozgawy, natomiast rozprawę doktorską  pt. „Administracja wyborcza w Polsce” w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Orłowskiego, prof. nadzw. UMCS. Zarówno studia magisterskie jak i doktoranckie ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Jest stypendystką, autorką publikacji naukowych, jak również uczestniczką wielu konferencji i seminariów naukowych. Odbyła także aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie karnym oraz w prawie konstytucyjnym.


Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane nie tylko w renomowanych kancelariach prawniczych w Warszawie, ale także w sądach i prokuraturach.


Świadczy pomoc prawną w języku angielskim i niemieckim.  

 

 

 

 

Wykonanie: Devilart