Godziny otwarcia: Pon. - Pt. / 9.00 - 17.00

Upadłość konsumencka ? ratunek w trudnej sytuacji finansowej.

Upadłość konsumencka ? ratunek w trudnej sytuacji finansowej.
Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej to zastanów się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej - to może być idealne rozwiązanie! Pamiętaj tylko, że źle zastosowane może wpędzić Cię w jeszcze większe kłopoty.
 
Kto może ogłosić upadłość konsumencką?
Regulacje dotyczące postępowania upadłościowego wobec konsumentów to ostatnia deska ratunku dla osób niewypłacalnych -  takich, które już dawno utraciły nadzieję na skuteczne oddłużenie w inny sposób. Dużą grupę stanowią także byli przedsiębiorcy. Podstawową przesłanką do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest stan niewypłacalności, czyli stan w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych (brak środków do regulowania zadłużenia, zbyt mały majątek niepozwalający na zaspokojenie wierzycieli lub trudna sytuacja finansowa, w której znalazł się konsument). Należy jednak pamiętać, iż wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć wyłącznie osoba fizyczna, która, w chwili składania wniosku, nie prowadzi działalności gospodarczej.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?
Konieczne jest przeprowadzenie postępowania przez Sąd Upadłościowy. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na specjalnym formularzu. Można go wypełnić samodzielnie, jednak bezpieczniej jest zwrócić się o pomoc do prawnika lub doradcy restrukturyzacyjnego, którzy dysponują w tym zakresie niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
 
Wniosek o upadłość konsumencką zawiera:
  • dane identyfikujące dłużnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL),
  • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
  • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
  • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
  • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; (wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania),
  • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,
  • oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności szczegółowo określone w ustawie.
Który Sąd jest właściwy i jakie są koszty?
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć do sądu miejsca zwykłego pobytu dłużnika w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą na adres sądu. Wniosek powinien być opłacony – opłata wynosi 30,00 zł.
Reasumując, ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jest coraz bardziej popularnym sposobem wychodzenia z długów. Umożliwia to osobie fizycznej rozpoczęcie „ drugiego życia” – już bez obciążeń finansowych.
 
wszystkie publikacje
Wykonanie: Devilart