Godziny otwarcia: Pon. - Pt. / 9.00 - 17.00

Pedofilia - Sejm przyjął projekt zmian jakie mają zostać wprowadzone do polskiego Kodeksu karnego.

Pedofilia - Sejm przyjął projekt zmian jakie mają zostać wprowadzone do polskiego Kodeksu karnego.
Niewątpliwie, jednym z najgorętszych tematów maja tego roku był problem pedofilii w polskim Kościele. Stało się to zapewne po emisji filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. Film ten w chwili obecnej ma ponad 20 mln wyświetleń i zapewne większość z nas już go obejrzało.
Przypomnijmy, iż przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności uregulowane zostały od art. 197 do art. 205 Kodeksu karnego. W myśl art. 197 § 1 k.k. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Natomiast zgodnie § 3 jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Jeśli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5. Natomiast przestępstwo polegające na seksualnym wykorzystaniu małoletniego spenalizowane zostało w art. 200 k.k., zgodnie z którym kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
W obliczu rozpętanej burzy po emisji wyżej wspomnianego filmu, Sejm przyjął projekt zmian jakie mają zostać wprowadzone do polskiego Kodeksu karnego. W chwili obecnej proponowana nowelizacja znajduje się w Senacie. Obecne przepisy jak wskazywano powyżej przewidują za gwałt małoletniego karę do 15 lat pozbawienia wolności. W myśl nowelizacji, sprawcy grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia, a jeśli następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka - kara dożywotniego pozbawienia wolności. Dodatkowo, według noweli przestępstwo zgwałcenie małoletniego nie będzie podlegać przedawnieniu. Zmiany przewidują też podwyższenie kar za seksualne wykorzystanie dzieci. Zgodnie z nowelą zostaną one określone w wysokości od 2 do 15 lat. Zmiany przewidują też wyeliminowanie kar w zawieszeniu w stosunku do sprawców brutalnych zbrodni pedofilskich.
        Niezależnie od proponowanych zmian, zwrócić należy uwagę, iż nieco inaczej uregulowane jest to w Kościele, bowiem za pedofilię uznaje się współżycie z osobą do 18. roku życia, a więc ta granica ustawiona jest jeszcze wyżej. Nadto nie ma przedawnienia przestępstwa pedofilii, ponieważ może je uchylić Kongregacja Nauki Wiary.
 
 
wszystkie publikacje
Wykonanie: Devilart