Godziny otwarcia: Pon. - Pt. / 9.00 - 17.00

Jak wyegzekwować alimenty od osoby przebywającej poza granicami kraju

Jak wyegzekwować alimenty od osoby przebywającej poza granicami kraju
Sprawdź jak wyegzekwować należne Ci alimenty!
Jesteś po rozwodzie? Masz zasądzone alimenty na dzieci, ale ex mąż lub ex małżonka ich nie płaci, a co więcej przebywa po za granicami kraju? Nie wiesz w jaki sposób można wyegzekwować zasądzone należności na utrzymanie własnych dzieci? Jeśli na wszystkie pytania odpowiedź brzmi twierdząco, to poświęć dwie minuty na przeczytanie tego artykułu, gdyż stworzony został z myślą o Tobie! Dzięki niemu dowiesz się jak krok po kroku uzyskać od przebywającego na emigracji byłego współmałżonka należne Tobie i Twoim dzieciom alimenty.
 
Sprawdź jak wyegzekwować należne Ci alimenty!
Jesteś po rozwodzie? Masz zasądzone alimenty na dzieci, ale ex mąż lub ex małżonka ich nie płaci, a co więcej przebywa po za granicami kraju? Nie wiesz w jaki sposób można wyegzekwować zasądzone należności na utrzymanie własnych dzieci? Jeśli na wszystkie pytania odpowiedź brzmi twierdząco, to poświęć dwie minuty na przeczytanie tego artykułu, gdyż stworzony został z myślą o Tobie! Dzięki niemu dowiesz się jak krok po kroku uzyskać od przebywającego na emigracji byłego współmałżonka należne Tobie i Twoim dzieciom alimenty.
 
Pierwsze kroki zależą od kraju, w którym obecnie przebywa zobowiązany do alimentów rodzic.
Na wstępie należy podkreślić, iż sposób oraz miejsce dochodzenia roszczeń zależy od tego, w jakim kraju przebywa osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych. Jeśli zobowiązany do płacenia alimentów rodzic przebywa po za granicami UE to zastosowanie będzie miała Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzona w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 r. (Dz.U. z 1961 r. nr 17, poz. 87). Natomiast, gdy zobowiązany rodzic przebywa w jednym z krajów Unii Europejskiej to podstawę prawną dochodzenia takich roszczeń stanowi Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich nr 4/09 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U. UE L z 10 stycznia 2009 r.).
Gdy zobowiązany rodzic przebywa w jednym z krajów UE w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o stwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia do sądu kraju, w którym dłużnik przebywa (odpowiednie instytucje są podane w załączniku nr II do rozporządzenia nr 44/2001, tzw. pierwszego rozporządzenia brukselskiego). Egzekucję rozpoczynamy zatem  od razu w kraju UE. Należy zatem wcześniej ustalić adres dłużnika, gdyż wniosek należy złożyć do sądu miejsca zamieszkania.
 
Ponadto do takiego wniosku należy m.in. dołączyć:
·       odpis wyroku sądu polskiego zasądzającego alimenty;
·       inne dokumenty wskazujące na obowiązek świadczenia  (np. akt urodzenia dziecka);
·       zaświadczenie wystawione przez sąd polski, który wydał wyrok
(*należy zaznaczyć, iż dokumenty te muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).
 
Co do zasady koszty takiego postępowania ponosi się samodzielnie. Jednakże przed wniesieniem wniosku można jednak zwrócić się do sądu polskiego z prośbą o pomoc prawną i zwolnienie z kosztów. Wniosek o zwolnienie składa się w wydziale cywilnym sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wraz z oświadczeniem, że pokrycie takich kosztów jest niemożliwe bez uszczerbku dla utrzymania siebie lub swojej rodziny. Jeśli sąd uwzględni żądanie, sam przekaże taki wniosek wraz z dokumentami do odpowiedniego organu w kraju unijnym.
Nieco inna procedura ma miejsce, gdy dłużnik przebywa poza Unią Europejską. Wówczas jak podkreślono już na wstępie najczęściej zastosowanie ma Konwencja Nowojorska o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą.
W takim przypadku, pierwszym krokiem winno być złożenie do sądu okręgowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania wniosku o dochodzenie alimentów. Wniosek składa się na specjalnym formularzu (dostępnym w sądzie). Należy do niego zawsze dołączyć odpis wyroku zasądzającego alimenty i adres miejsca zamieszkania dłużnika, potrzebny do ustalenia właściwości sądu zagranicznego, w którym będzie toczyła się sprawa.
Należy pamiętać, iż prawo każdego kraju wymaga innych dokumentów, dlatego to sąd poinformuje nas o formalnościach, jakich będziemy musieli dopełnić. Następnie to sąd sam przesyła wniosek do właściwego organu w państwie, w którym przebywa dłużnik. Wniosek ten nie podlega opłacie.
 
Co zrobić, gdy nie wiesz gdzie obecnie przebywa  Twój dłużnik?
Natomiast jeżeli nie posiadasz i potrafisz wskazać miejsca pobytu dłużnika za granicą, możesz starać się o wypłatę świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Wcześniej jednak należy wyczerpać jedną z procedur wskazanych powyżej. Gdy egzekucja za granicą okaże się bezskuteczna, należy wystąpić o zaświadczenie z sądu, że podjęto wszystkie dostępne działania. Kolejnym wówczas krokiem winno być złożenie w swoim urzędzie gminy wniosku o przyznanie świadczenia alimentacyjnego. Świadczenie będzie wypłacane w wysokości zasądzonych alimentów, przy czym należy pamiętać, iż kwota ta nie może być wyższa niż 500 zł.
Przyszłość Twoich dzieci zależy od Ciebie, dlatego nie zwlekaj i weź już dzisiaj sprawy w Swoje ręce.
 
Pierwsze kroki zależą od kraju, w którym obecnie przebywa zobowiązany do alimentów rodzic.
Na wstępie należy podkreślić, iż sposób oraz miejsce dochodzenia roszczeń zależy od tego, w jakim kraju przebywa osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych. Jeśli zobowiązany do płacenia alimentów rodzic przebywa po za granicami UE to zastosowanie będzie miała Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzona w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 r. (Dz.U. z 1961 r. nr 17, poz. 87). Natomiast, gdy zobowiązany rodzic przebywa w jednym z krajów Unii Europejskiej to podstawę prawną dochodzenia takich roszczeń stanowi Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich nr 4/09 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U. UE L z 10 stycznia 2009 r.).
Gdy zobowiązany rodzic przebywa w jednym z krajów UE w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o stwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia do sądu kraju, w którym dłużnik przebywa (odpowiednie instytucje są podane w załączniku nr II do rozporządzenia nr 44/2001, tzw. pierwszego rozporządzenia brukselskiego). Egzekucję rozpoczynamy zatem  od razu w kraju UE. Należy zatem wcześniej ustalić adres dłużnika, gdyż wniosek należy złożyć do sądu miejsca zamieszkania.
Ponadto do takiego wniosku należy m.in. dołączyć:
ü odpis wyroku sądu polskiego zasądzającego alimenty;
ü inne dokumenty wskazujące na obowiązek świadczenia  (np. akt urodzenia dziecka);
ü zaświadczenie wystawione przez sąd polski, który wydał wyrok
(*należy zaznaczyć, iż dokumenty te muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).
Co do zasady koszty takiego postępowania ponosi się samodzielnie. Jednakże przed wniesieniem wniosku można jednak zwrócić się do sądu polskiego z prośbą o pomoc prawną i zwolnienie z kosztów. Wniosek o zwolnienie składa się w wydziale cywilnym sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wraz z oświadczeniem, że pokrycie takich kosztów jest niemożliwe bez uszczerbku dla utrzymania siebie lub swojej rodziny. Jeśli sąd uwzględni żądanie, sam przekaże taki wniosek wraz z dokumentami do odpowiedniego organu w kraju unijnym.
Nieco inna procedura ma miejsce, gdy dłużnik przebywa poza Unią Europejską. Wówczas jak podkreślono już na wstępie najczęściej zastosowanie ma Konwencja Nowojorska o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą.
W takim przypadku, pierwszym krokiem winno być złożenie do sądu okręgowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania wniosku o dochodzenie alimentów. Wniosek składa się na specjalnym formularzu (dostępnym w sądzie). Należy do niego zawsze dołączyć odpis wyroku zasądzającego alimenty i adres miejsca zamieszkania dłużnika, potrzebny do ustalenia właściwości sądu zagranicznego, w którym będzie toczyła się sprawa.
Należy pamiętać, iż prawo każdego kraju wymaga innych dokumentów, dlatego to sąd poinformuje nas o formalnościach, jakich będziemy musieli dopełnić. Następnie to sąd sam przesyła wniosek do właściwego organu w państwie, w którym przebywa dłużnik. Wniosek ten nie podlega opłacie.
 
Co zrobić, gdy nie wiesz gdzie obecnie przebywa  Twój dłużnik?
Natomiast jeżeli nie posiadasz i potrafisz wskazać miejsca pobytu dłużnika za granicą, możesz starać się o wypłatę świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Wcześniej jednak należy wyczerpać jedną z procedur wskazanych powyżej. Gdy egzekucja za granicą okaże się bezskuteczna, należy wystąpić o zaświadczenie z sądu, że podjęto wszystkie dostępne działania. Kolejnym wówczas krokiem winno być złożenie w swoim urzędzie gminy wniosku o przyznanie świadczenia alimentacyjnego. Świadczenie będzie wypłacane w wysokości zasądzonych alimentów, przy czym należy pamiętać, iż kwota ta nie może być wyższa niż 500 zł.

Przyszłość Twoich dzieci zależy od Ciebie, dlatego nie zwlekaj i weź już dzisiaj sprawy w Swoje ręce. 

wszystkie publikacje
Wykonanie: Devilart